Image Description
Image Description
دنیای جدید

دنیای جدید

حامد نوروزی
گزارش سمن

دنیای جدید

مشهد - بلوار هاشمیه - هاشمیه ۲۶

سمن دنیای جدید در سال ۱۳۹۷ ثبت گردید و فعالیت های خود را از همان زمان آغاز نمود. از جمله فعالیت های سمن ما، ایجاد وب سایت و اپلیکیشن "ارتباط نوین" و برگزاری همایش و کارگاههای هوش مالی و بورس و کمک به سایر سمن ها در حوزه فعالیت مان می باشد. هدف ما در سمن "دنیای جدید" ایجاد سازمانی است که فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن منجر به رساندن منفعت به مردم شود و سازمانی از مردم و برای مردم باشد. بدون شک هرگونه پیشرفت و حرکت رو به جلو، با تغییر و اصلاح رویه های فعلی شروع می شود و آنچه ما را در مسیر درست نگه خواهد داشت، تعهد، پشتکار و امید به آینده ای روشن است. امید است همه ما در راستای ایجاد جامعه ای که لایق زندگی در آن هستیم، گام برداریم.

رویداد های پیش رو

لیست زیر رویدادهای در حال برگذاری سمن دنیای جدید است.

عنوان رویدادزمان برگزاریظرفیت 
نتیجه‌ای یافت نشد.