SVG Illustration
Image Description

سازمان مردم نهاد یا NGO در حالت کلی به سازمانی اطلاق می شود که دولتی نیست اما نقش بسیار مهمی در اجرای امور جاری در کشورها ایفا می کند. این سازمان برای تامین بودجه خود از کمک های دولت و کمک های مردمی استفاده می کند و اعضای آن متشکل از داوطلبانی است که می خواهند سهمی در انجام امور کشور و پیشرفت مردمشان باشند. سازمان های مردم نهاد تشکل های بین المللی محسوب می شوند و هر ساله با برگزاری اجلاس، گرد هم می آیند و از دستاوردها و موضوعات مهم یکدیگر مطلع می شوند. در بسیاری از کشورها، بخش عظیمی از امور جامعه توسط سازمان های مردم نهاد انجام می شود و به نوعی مردم، نقش خود را در پیشرفت کشورشان را به درستی انجام می دهند و از این طریق کمک قابل توجهی به دولت کرده و موجب تسهیل امور می شوند. موضوع فعالیت NGO ها کاملا جامع و گسترده بوده و در هر زمینه ای قابل انجام است. در ارتباط نوین، شما می توانید از بین سمن های موجود، با توجه به علاقه خود یکی را انتخاب کرده و درخواست عضویت دهید و به انجام فعالیت های مردم نهاد بپردازید. همچنین اگر می خواهید برای خود سازمان مردم نهاد با توجه به موضوع مورد نظر خود ایجاد کنید، با توجه به شرایط ایجاد سمن ها، آن را تشکیل داده، عضو گیری کنید و به فعالیت بپردازید.

لیست سازمان های مردم نهاد
با عضویت در یک سازمان مردم نهاد، در خدمت رسانی به هموطنانمان سهیم شویم!

در بسیاری از کشورها، مردم بدون انتظار از دولت در مرتفع کردن مشکلات، با همکاری یکدیگر اقدام به تشکلی غیر دولتی کرده و مشکلات اجتماعی شان را حل می کنند. شما نیز می توانید با عضویت در یک سازمان مردم نهاد، به یاری جامعه بشتابید.

Image Description
دنیای جدید

دنیای جدید

دبیر : حامد نوروزی

سمن دنیای جدید در سال 1397 ثبت گردید و فعالیت های خود را از همان زمان آغاز نمود. از جمله فعالیت های سمن ما، ایجاد وب سایت و اپلیکیشن "ارتباط نوین" و برگزاری همایش و کارگاههای هوش مالی و بورس و کمک به سایر سمن ها در حوزه فعالیت مان می باشد. هدف ما در سمن "دنیای جدید" ایجاد سازمانی است ...

ناب

ناب

دبیر : حامد نوروزی

سازمان مردم نهاد نوید دهنده آینده بهتر...