سازمان های مردم ‌نهاد در ایران

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

در ایران، سازمانهای مردمنهاد یا به اختصار ( سَمَن )، اساساً با تأکید بر ۳ اصل داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی تشکیل و تأسیس میشوند. بودجهٔ سازمانهای مردمنهاد از راههای ذیل تأمین میگردد:

  • کمک و هدایای مردمی
  • وقف و حبس
  • کمکهای مالی از سازمانهای دولتی و غیردولتی
  • کمکهای مالی از سازمانهای بینالمللی (با رعایت مقررات مربوطه)
  • وجوه حاصل از فعالیتهای سازمان و انجام پروژه در چارچوب اهداف و اساسنامه و آییننامهٔ سازمان
  • حق عضویت در سازمان

بدیهی است هر مؤسسه یا بنیاد غیردولتی با توجه به نیاز اعضای خود، موضوع فعالیت مشخصی را پی میگیرد؛ موضوعاتی مانند: دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان یا موضوعات تخصصی و علمی.

تعریف سازمان مردم نهاد در «آئیننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی» (تصویب نامه شماره۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ ۸/۵/1384 هیئت وزیران) به شرح زیر است:

«سازمان غیردولتی به تشکل هایی اطلاق میشود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی میباشد. موضوع فعالیت سازمان مشتمل بریکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشر دوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن، یا مجموعهای از آنها میباشد.»

در ایران برای فعالیت های مردم نهاد در قالب سمن، باید از یکی از دو نهاد دولتی استانداری و یا وزارت ورزش و جوانان مجوز و اعتبارنامه دریافت کرد. بدیهی است که موضوع و هدف تشکیل سمن باید در قالب تعریف سازمان مردم نهاد در ایران باشد.

سابقه سمن در ایران را می توان در مساجد، تکایا، هیئتهای مذهبی و قهوه خانهها دید که به آنها نهادهای غیردولتی سنتی قدیمی گفته میشد و پس از آن صندوقهای قرض الحسنه، خیریهها، انجمنهای اسلامی و حتی دورههای فارغالتحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیهها، اصناف و نظامهای صنفی و مهندسی و غیره، شکلهای جدیدتر نهادهای مدنی می باشند که البته رفتهرفته بایستی از دست مدیران نیمهدولتی خارج شوند.

آیین نامهٔ تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی مورخهٔ 1384/03/29 در آخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی، بنا به پیشنهاد مورخهٔ 1383/05/08 وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» میتوانند بهجای واژهٔ «سازمان» و تشکلهای غیردولتی به کار گرفته شوند.

تشکلها میتوانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آییننامه مذکور به صورت شبکه درآیند یا به عضویت سازمانهای بینالمللی درآیند.

شبکه ها یا حتی تشکلهای فعال در راستای تحقق خواستههای مشروع اعضای خود، بسته به اعتبار و صلاحیت خود و گسترش فعالیت و تعامل آنها با دیگر تشکلها (کار جمعی تشکل ها)، قابلیتهای قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیمسازی و مشارکت در تصمیمگیریهای دولتی و حتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور.

همانطور که در اکثر کشورهای دنیا، سازمان های مردم نهاد سهم بزرگی از اداره و توسعه آن کشور را بر عهده دارند، در ایران نیز می شود که با همت و مشارکت شهروندان، بسیاری از ناکارآمدی ها و خلاء امور اجرایی کشور را پوشش داد و به توسعه و شکوفایی بیش از پیش رسید.

نظرات این پست

۵ نظر


HenryWak o*e*z*y*c*v*2@mail.ru
۱۰ روز قبل

Подавляющее бол...

Heathertip a*r*x*t*i*@gmail.com
۴ ماه قبل

Dear Sir/mdm,...

DavidFaf y*u*m*i*2*6@gmail.com
۱ سال پیش

{{{Danke fГјr |...

DavidHasty i*a*a*s*0*9@gmail.com
۱ سال پیش

سلام ، این پیغ...

DavidHasty i*a*a*s*0*9@gmail.com
۱ سال پیش

سلام ، این پیغ...


Image Description

از آخرین اخبار مهم ما با خبر بشین

ما هم از اسپم متنفریم پس نگران اسپم ایمیل ها نباشید با ثبت ایمیل خود تنها از اخبار مهم ما آگاه شوید.